CLUBONDERSTEUNING

 Begeleidingsmodel op maat van de club
KEUZE UIT VOLGEND AANBOD:

Op sportief vlak :

 • Workshops
 • Interne voetbalstage met toegang tot gevisualiseerde oefenstof en opleiding van eigen jeugdtrainers
 • Ondersteuning jeugdwerking op basis van zeswekelijkse cycli
 • Periodieke demonstratietrainingen

Op extra-sportief vlak :

 • Workshops rond missie en visie van de club, leerplannen, persoonlijke ontwikkelings- en actieplannen, jeugdbeleidsplannen,…
 • Ondersteuning bij de eerste stappen als coördinator, technisch verantwoordelijke jeugdopleiding,…
 • Organiseren van een geslaagd trainersoverleg
 • Good practice rond individuele begeleiding en evaluatie
 • Beheersen van actielijsten voor strategische doeleinden,…
 • Opstellen van een communicatieplan binnen de club
 • Organiseren van een kick-off-moment, een stage-voorbereiding,…
PRIJS

De vergoeding zal bepaald worden in functie van de werkopdracht en zal contractueel vastgelegd worden.